คำถามนี้มีคำตอบ

การเตรียมตัวในการสมัครเรียน (คำถามใน Facebook )

 1. อ่านวิชาที่สอบคัดเลือกครับ (ให้ความสำคัญตามลำดับ)
  (1) คณิตศาสตร์ // เน้น
  (2) ภาษาไทย // เน้น
  (3) ภาษาอังกฤษ // เน้น
  (4) คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  (5) ทัศนคติ

 2. วุฒิที่ใช้ในการสมัครเรียน ?
  ใช้วุฒ ม.6 หรือ กศน. (แผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์) เกรดเฉลี่ย 6 เทอม GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 เท่านั้น

 3. สถานที่เรียน เรียนที่ไหน ?
  โรงเรียนการไปรษณีย์ ศูนย์ฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 111 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  โทร 025737126 และ 028313775 ติดกับศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

 4. สถานที่สอบอยู่ที่ไหน ?
  อาคารชาแลนเจอร์ เมืองทองธานี

 5. คำถามที่ใช้ในการการสอบสัมภาษณ์ประมาณไหน ?
  เป็นคำถามในเรื่องทั่วไปครับ เป็นการดูวิธีการคิด/ตอบมากกว่า

 6. ไม่ได้เรียน ร.ด. สามารถสมัครได้หรือไม่ (เฉพาะเพศชาย) ?
  ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

 7. ค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษาโรงเรียนการไปรษณีย์ ?
  - ประมาณ 18,000 บาท
  - แบ่งเป็น ค่าบำรุงการศึกษา ประกันอุบัติเหตุและค่ากิจกรรม 12,000 บาท 
  - แบ่งเป็น ค่าเครื่องแบบนักเรียน และชุดพละ เข็มขัด เน็กไท เข็มกลัดสัญญลักษณ์โณงเรียน กระเป๋าและหนังสือเรียน ฯลฯ 5,000 บาท

 8. เรียนยากไหม ?
  เรียนไม่ยากครับ เป็นวิชาทั่วไปและกิจการไปรษณีย์ ระยะเวลาเรียน 1 ปี
  - ภาควิชาการ (8 เดือน) : ได้แก่ ภาควิชาทั่วไป อังกฤษ กฎหมาย การจัดการ คอมพื้นฐาน ไปรษณีย์ การเงิน บัญชี ตลาด
  - ภาคปฏิบัติ (4 เดือน) : ฝึกปฏิบัติระบบงานไปรษณีย์ ณ ที่ทำงานไปรษณีย์รับฝากและที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์กลางจ่าย

 9. เวลาเรียน คือ ?
  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

 10. สามารถไปเรียนที่อื่นเพิ่มเติมได้หรือไม่
  คำตอบ สามารถเรียนได้แต่มักจะมีกิจกรรมต่าง ๆ บ้างในช่วงวันหยุด

 11. วุฒิที่ได้จากการเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ คือ ?
  คำตอบ วุฒิ คปท. (คณะไปรษณีย์ไทย) เป็นรุ่น

 12. จบแล้วมีงานทำเลยไหม ?
  ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานระดับ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในอัตราเงินเดือน 11,350 บาท
  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่ สอบได้คะแนนเฉลี่ยตลอดทั้งปีตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีสิทธิขอทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามข้อกำหนดของบริษํท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

 13. จบมาแล้วทำงานหน้าที่อะไร
  คำตอบ ทำได้ทุกหน้าที่ในบริษัท ไปรษณีย์ไทย ยกเว้น งานจ่ายจดหมาย ซึ่งโดยมากจะเป็นงานบริการ แผนกรับฝาก หรือ งานธุรการ ตามที่ทำการไปรษณีย์ หรือ ฝ่ายต่าง ๆ ในสำนักงานใหญ่แล้วแต่ตำแหน่งที่ว่างอยู่ และ ความเหมาะสมกับผู้ทำงาน

 14. มีรอยสัก สามารถสมัครได้ไหม ? (คำถามใน Facebook )
  สมัครได้ครับ (ถามพี่ที่ทำงานให้แล้วครับ เพราะตัวทีมงานเองไม่มีไครสัก)

สถิติผู้สมัครนักเรียนการไปรษณีย์

ปีการศึกษา
เปิดรับสมัคร
รับสมัคร
จำนวนผู้สมัคร
ชาย
หญิง
รวม
2551
24/04/51 - 08/05/51
100 80
180
-
2552
06/05/52 - 19/05/52
100
80
180
-
2553
19/04/53 - 30/04/53
100
80
180
14,226
2554
ไม่มีการรับสมัครในปีนี้
-
-
-
-
2555
19/04/55 - 30/04/55
45
25
70
6,500
2556
18/04/56 - 30/04/56
60
40
100
8,050
2557
18/04/57 - 30/04/57
130
80
210
1,3164
2558
17/04/58 - 30/04/58
110
70
180
11,856
2559
18/04/57 - 30/04/57
115
77
192

เรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนไปรษณีย์ 
ตอนที่ 1 http://www.youtube.com/watch?v=uxR9hdv5kyI&feature=player_embedded 
ตอนที่ 2 http://www.youtube.com/watch?v=wucqMNxsHzw&feature=related
ตอนที่ 3 http://www.youtube.com/watch?v=qI1gO_XN7hg&feature=related