วิธีการชำระเงิน

สามารถชำระเงินได้ 2 วิธีคือ

1.ผ่าน ATM / Internet Banking / ใบนำฝากของธนาคาร

  1. ธนาคารกรุงไทย
  2. สาขากระทรวงสาธารณสุข
  3. ชื่อบัญชี พุทธพงศ์ พุทธนาวงศ์
  4. เลขที่บัญชี 1420044141
  5. ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

** โอนทาง ATM หรือ Internet Banking แนะนำให้โอนเป็นจุดทศนิยม เช่น 505.01 505.15 2600.03 บาท เป็นต้น

2. ผ่าน "ธนาณัติออนไลน์"

  • ปณ.ทีสแควร์ 00184 (สั่งจ่าย นายพุทธพงศ์ พุทธนาวงศ์)

** หากใช้ใบนำฝากของธนาคาร โปรดโอนเป็นเลขจำนวนเต็ม เช่น 555 556 2601 26002 2603 บาท แทนทศนิยม

กรุณาแจ้งโอนตามรายละเอียดดังนี้
1
เลขที่สั่งซื้อ *หากไม่ได้สั่งในเว็บให้บอกชุดที่สั่งซื้อ+จำนวน
2
วัน/เดือน/ปี ที่โอน 
3
เวลาโอน *ใบนำฝากของธนาคาร" ให้แจ้งเลข "มุมขวาบน" มาด้วย ตัวอย่าง => คลิก
4
จำนวนเงิน *ท่ามีทศนิยมให้ใส่ด้วยครับ
5
ชื่อ-นามสกุล
6
ที่อยู่/ที่จัดส่ง
7
เบอร์ติดต่อ
8
แนบสลิปมาด้วย *ไม่มีไม่จัดส่งนะครับ
9
แจ้งโอนผ่านทาง Inbox Facebook #ข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์