เกี่ยวกับเรา


แนวข้อสอบนี้จัดทำขึ้นโดยรุ่นพี่นักเรียนไปรษณีย์ พร้อมด้วยแนวแทางในการสอบข้อเขียน เนื้อหาในเล่มรวบรวมจากประสบการณ์ของรุ่นพี่นักเรียนไปรษณีย์ที่เคยสอบในสนามสอบจริงในปีนั้น เช่น แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ ปี 2555 นั้นจะเป็นแนวข้อสอบจาก ปี 2554 โดยเนื้อหาแต่ละปีจะไม่เหมือนกัน หากผู้ที่ย้งไม่เคยเข้าสอบมาก่อน แนะนำให้อ่านหลายๆ เล่ม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสอบครั้งต่อไป

***หมายเหตุ แนวข้อสอบนี้ไม่ใช่ข้อสอบจริง จัดทำขึ้นจากความรู้ความเข้าใจในการเข้าสอบในสนามสอบจริง ในแต่ละปีที่ผ่านมา***